Instruktion för elljusspår
Vid infotavlan utanför entrén finns en timer uppsatt som man måste vrida på för att tända elljuset.

Timern är graderad 0 - 120 min.Om någon annan redan har tänt elljuset så måste du ändå se till att det är tillräckligt med tid kvar för ditt eget syfte. Om inte, vrid upp timern ytterligare.

Dra inte av timern efter ditt träningspass. Det kan vara någon annan ute på banorna som du av en eller annan anledning inte har sett.

Motionsspår
I Parkenområdet finns uppmärkta motionsspår med längderna 2.5 km (röd), 5 km (gul) och 10 km (grön).

Det går även att kombinera 5 km och 10 km genom att börja springa efter gul markering och efter ca 3.5 km forstätta efter grön markering (4 km kvar) och därigenom få 7.5
km.

Samma längd uppnås genom att börja springa efer grön markering och efter ca 6 km forstätta efter gul markering (1,5 km kvar).

Ladda ner spårkarta genom att klicka på bilden:

Publicerad 2010-11-16 Daniel Andersson