Ritning klubbstuge del
Publicerad 2007-05-23 Peter FahlÚn